Autorisatie flows, waarom en hoe zou je dit inregelen?

Het is opvallend om te zien dat maar liefst 70% van onze klanten gebruik maakt van autorisatie voor het boeken en slechts 40% van autorisatie na het boeken. En nee we rekenen niet met 110%, maar er is sprake van 10% overlap. Dat zijn de klanten die beide opties in gebruik hebben. Wat zegt dit over het gebruik van autorisatie? Want de meeste ontwikkeling en mogelijkheden vind je per slot van rekening bij autorisatie na het boeken.Continue reading

Autorisatie; een flexibel begrip?

Autorisatiebeheer, workflow, elektronische – of digitale handtekening zetten, accorderen, dit zijn allemaal termen om aan te geven dat je akkoord bent of iets gezien hebt. Die krabbel zetten op de factuur waardoor jouw accountant of collega weet dat deze akkoord is. Of dit nu gaat om de inhoud, het boeken of om het betalen van de factuur. Waar we dit voorheen deden met de papieren factuur voor onze neus, willen we dit proces steeds vaker digitaliseren. Begrijpelijk, want hoe vaak ontvang je de factuur nog per post?

Continue reading